Projekt

 

USEmobility “Understanding Social behaviour for Eco-friendly multimodal mobility”

 

  Ciljevi Motivacija   Pristup   Očekivanja O nama

Ciljevi

  • Želimo saznati razloge zašto građani mijenjaju ponašanje koje doprinosi ekološki prihvatljivoj intermodalnoj mobilnosti i želimo predvidjeti potencijale za budućnost.
  • Želimo pomoći razvitak prometa u Europi kako bi postao još više energetski učinkovit i ekološki prihvatljiv.
  • Želimo potaknuti ekološku („zelenu“) europsku prometnu politiku.

Motivacija

Iako upotreba osobnih automobila još uvijek prevladava, broj ljudi u Europi koji koriste javni prijevoz je u porastu. To potvrđuju prometne statistike na mnogim europskim regionalnim željezničkim linijama.

Građani očekuju inteligentnu i prihvatljivu mobilnost, poput učestalog i pristupačnog javnog prijevoza kao i sigurnu infrastrukturu za pješačenje, vožnju biciklom i korištenje privatnih automobila. Također očekuju prilagodljiva i ekološki prihvatljiva rješenja u mobilnosti građana. Devet od deset građana EU vjeruje kako je situaciju u javnom prijevozu njihove regije potrebno unaprijediti.

Trendovi prema ekološki prihvatljivoj mobilnosti u Europi pokazuju kako isključivo cestovno orijentirana prometna politika ne zadovoljava potrebe mobilnosti građana. Jasno je da nedostaje okvir za pristupačnu i ekološki prihvatljivu intermodalnu mobilnost (vlak, tramvaj, autobus,…) te također vizija putničkog prijevoza. Potreban je dakle sveobuhvatni koncept intermodalne mobilnosti.

Pristup

Nakon što prikupimo rezultate relevantnih studija koje se bave postojećom mobilnošću građana, provesti ćemo tijekom 2011. opsežno istraživanje u Njemačkoj, Belgiji, Nizozemskoj, Austriji i Hrvatskoj. Istraživanje će pokušati otkriti koji su stvarni razlozi zašto građani biraju javni prijevoz. Intervjuirati ćemo ciljane skupine građana najviše onu skupinu koja je u zadnjih pet godina prestala za svakodnevna putovanja koristiti automobil i počela koristiti javni prijevoz. Područje istraživanja biti će lokalni i regionalni prijevoz. Takvu vrstu prijevoza građani najčešće koriste za svakodnevna putovanja. Smatramo da u sustavima intermodalnog javnog prijevoza željeznica treba biti kralježnica sustava dok autobusi, automobili i bicikli trebaju biti pritoci prema željeznici.

USEmobility primjenjuje novi „od dna prema vrhu pristup (bottom-up)“ koji će izravno identificirati uzorke ponašanja mobilnosti europskih građana. Analizirati ćemo različite činitelje koji utječu na odabir načina prijevoza. „Čvrsti činitelji“ poput prometne infrastrukture, tehnologije i slično biti će manje zastupljeni, dok će „meki činitelji“ poput socijalizacije, udobnosti prijevoza, ekološke svijesti i sličnih činitelja biti značajnije zastupljeni.

Očekivanja

USEmobility će prikazati sličnosti i razlike između različitih socijalnih skupina u Europi u ponašanju prema mobilnosti. Tim istraživača će razraditi scenarije buduće eko-prihvatljive intermodalne mobilnosti u koje će uključiti demografske, ekonomske i socijalne trendove, te osobne potrebe različitih društvenih skupina (npr. mladi, radno stanovništvo, umirovljenici, obitelji, građani s posebnim potrebama, građani lošeg imovinskog statusa, žene i muškarci, itd.).

Tijekom 2012 o ovim će se scenarijima intenzivno diskutirati s europskim putničkim i potrošačkim organizacijama kao i s ostalim ciljanim skupinama: donositeljima odluka u politici i prijevozničkim tvrtkama.

Baziranu na rezultatima analiza, predložiti ćemo paletu mjera s najboljim omjerom uloženo-dobiveno. Predložene dugoročne i srednjoročne mjere omogućiti razvoj prijevoznih usluga i zakonskih okvira na način da se što bolje udovolji potrebama korisnika (putnika). Europska će komisija dobiti strateške preporuke za razvitak buduće europske politike na polju razvitka regionalnog prijevoza putnika i za buduća europska istraživanja o pitanjima mobilnosti. Istraživanje se obavlja kao znanstvena podrška intermodalnoj mobilnosti europskih građana.

Na taj način može se postići da građani promijene ponašanje i teže prema energetski učinkovitijim i ekološki prihvatljivijim vidovima prijevoza.

O nama

USEmobility je projekt konzorcija sastavljenog od 7 partnera iz 5 europskih zemalja:

  • Allianz pro Schiene – Njemačka
  • BSL Transportation Consultants – Njemačka 
  • European Passengers' Federation – Belgija
  • Levegő Munkacsoport – Mađarska
  • Quotas – Njemačka
  • Savez za Željeznicu – Hrvatska 
  • VCÖ - Verkehrsclub Österrreich  – Austrija 

Kratku prezentaciju projekta možete preuzeti ovdje (pdf).

Ovaj projekt financiran je iz programa „Seventh Framework Programme (FP7)“ Europske unije.

Aktivnost/područje: Integracija vidova (modova) transporta i paralelno istraživanje Tema: TPT.2010-5. Upravljanje ponudom/potražnjom i logistikom za prijevoz putnika kroz pojačanu intermodalnost i razumijevanje društvenog ponašanja.