USEmobility

Het EU-project USEmobility past een nieuwe aanpak toe om het verplaatsingsgedrag van de Europese burgers te analyseren. Het specifieke doel is om vast te stellen waarom mensen de laatste  jaar beslisten om van puur autogebruik over te gaan naar het openbaar vervoer. In de loop van de studie (2011-12) zullen onze experts uitgebreide enquêtes uitvoeren en toekomstscenario’s voor multimodale mobiliteit ontwikkelen.