Resources

Mobilitätstrends in Europa

Ein näherer Blick auf die Länder Österreich, Belgien, Kroatien, Deutschland, Ungarn und die Niederlande zeigt, dass zumindest in einigen Ländern, die alleinige Nutzung des Autos als Verkehrsmittel nicht mehr so ausgeprägt ist wie früher.

Mobilität in Ballungsräumen


Unsere Analysen belegen, dass insbesondere in den letzten Jahren öffentliche Verkehrsmittel verstärkt genutzt werden. Vor allem die Belgier nutzen Busse, Straßenbahnen (Trams) sowie U- und S-Bahnen wesentlich häufiger, wohingegen in Ungarn und Kroatien noch immer die Nutzung des eigenen Autos ansteigt. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass in Ballungsgebieten die öffentlichen Verkehrsmittel weitaus intensiver genutzt werden als im nationalen Durchschnitt. Unsere Analysen zeigen, dass politische Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen Verkehrs, welche in unterschiedlichem Umfang in allen Ländern existieren, auf kommunaler Ebene zwingender und konkreter sind als auf nationaler Ebene. Auf Grund dessen befinden sich neun der 10 ausgewählten Beispielregionen innerhalb oder in der Nähe zu Städten. In allen ausgewählten Regionen bildet der Schienenverkehr das Rückgrat des Verkehrssystems und weist in den letzten Jahren steigende Fahrgastzahlen auf.

Verbesserungen müssen kosteneffizient sein


Unsere Analysen zeigen auch, dass die Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsangeboten das Angebot bei Weitem übersteigt. Hier steht die Verkehrspolitik vor großen Herausforderungen, besonders auf kommunaler Ebene: In den Städten sollte das Angebot an öffentlichem Verkehr verbessert werden bzw. sollte mehr investiert werden. Angesichts leerer Haushaltskassen ist dies oft nicht möglich. Die (kommunale) Politik hat zwei Möglichkeiten: Entweder eine Reduktion der Investitionen oder die Einführung kosteneffektiver Maßnahmen, die zu einer Verbesserung des Angebots führen. In den meisten Fällen wurde die zweite Variante gewählt. Die von uns erstellte „Best Practice“ Liste unterstreicht: Maßnahmen wie die Einführung eines Tarifverbunds, verbesserter Kundenservice und mehr Informationen für den Fahrgast sind nur einige wenige Beispiele wirksamer und kosteneffizienter Verbesserungen.

„Weiche“ Faktoren im Fokus von USEmobility


Um herauszufinden, welche Investitionen und Maßnahmen die Wahl des Verkehrsmittels beeinflussen, ist es wichtig, die Gründe für die Verkehrsmittelwahl zu kennen. Besonders die so genannten „weichen“ Faktoren stehen im Mittelpunkt bei USEmobility. „Weiche“ Faktoren sind im Gegensatz zu „harten“ Faktoren wie Preis, Reisezeit und Zahl der Anschlüsse nicht rational messbar. Zu den „weichen“ Faktoren zählen unter anderem die Freundlichkeit des Personals sowie das Angebot an Informationen, Komfort und Sicherheit. Diese werden durch jede Person individuell wahrgenommen.

USEmobility füllt eine Lücke


Um zu verstehen, welche Faktoren zu einer veränderten Wahl des Verkehrsmittels führen, war die Analyse zum derzeitigen Stand der Untersuchungen sehr hilfreich. Es zeigte sich, dass die Untersuchungen viele Bereiche betreffen und Modellen der Systemdynamik unterliegen. Solche Modelle werden in der Soziologie angewendet aber auch in der Psychologie und Marktforschung. Unsere Analysen zeigten, dass in aktuellen Studien zum Verkehrsverhalten die so genannten „weichen“ Faktoren nicht berücksichtigt wurden. Auch bereichsüberschreitende Analysen wurden nicht durchgeführt. USEmobility füllt diese Lücke mit einer international vergleichbaren Studie, die auf einer großen Stichprobenerhebung in Europa basiert.
Nach der Erfassung der Mobilitäts-Trends in Europa freuen wir uns darauf, mit den Umfragen in den ausgewählten Regionen zu beginnen. Die Befragung ermöglicht uns, den ganzheitlichen Prozess des Verkehrsverhaltens zu verstehen.
 

Trendovi u mobilnosti Europljana

Ako pobliže pogledamo Austriju, Belgiju, Hrvatsku, Njemačku, Mađarsku i Nizozemsku uviđamo to da njihov razvitak pokazuje promjene u trendu mobilnosti. Građani većine tih zemalja ne koriste automobile tako intenzivno kao nekada i to je vidljivo iz raznih istraživanja i statistika.

Urbana područja su mjesta „akcije”

Naša je analiza pokazala da, poglavito u zadnjim godinama, ljudi sve češće koriste javni prijevoz. U Belgiji ljudi, posebice, sve više koriste autobuse, tramvaje i podzemnu željeznicu, dok je pak u Mađarskoj i Hrvatskoj korištenje osobnih automobila i dalje u porastu.

Iz istraživanja i stručnih radova uglavnom je vidljivo da u svim zemljama ljudi u urbanim sredinama znatno više koriste javni prijevoz od nacionalnog prosjeka. Utvrđeno je da su političke mjere za poticanje javnog prijevoza, koje su pak u različitim zemljama prisutne u različitom opsegu, više nužne i konkretne na lokalnoj nego na nacionalnoj razini. Upravo su zato devet od deset područja za istraživanja odabrane urbane regije. Sve te regije imaju regionalnu željeznicu kao kralježnicu prometnog sustava i uglavnom imaju trend porasta putnika u zadnjih nekoliko godina.

Unapređenja moraju biti isplativa

Naše analize pokazuju da u svim zemljama potražnja za javnim prijevozom mnogo brže raste nego ponuda. To pak znači da je prometna politika suočena s velikim izazovima i to na svim razinama, od lokalne do nacionalne. Gradovi svakako moraju unaprijediti stanje u vlastitom javnom prijevozu, iako ponekad zbog raznih gospodarskih i financijskih problema nisu u mogućnosti provoditi nužne investicije. Protiv tih problema političke se vlasti mogu boriti na dva načina: ili smanjiti investicije u javnom transportu ili pak implementirati učinkovita i isplativa rješenja koja poboljšavaju prijevoz. Analize su pokazale to da se u najviše slučajeva primjenjuje ovo drugo rješenje. Dakle, „dobri primjeri“ često se prepoznaju u slijedećem: stvaranje prometno-tarifnih unija, poboljšanje usluga i poboljšanje sustava informiranja putnika. To su samo neki primjeri isplativih i učinkovitih rješenja.

U fokusu USEmobility projekta su “Meki činitelji”

Kako bismo saznali koje investicije i mjere utječu na odluke ljudi pri izboru načina prijevoza, vrlo je važno identificirati činitelje koji ljude potiču na taj izbor. USEmobility je izrazito usmjeren na takozvane „meke činitelje“. To su oni činitelji koje nije lako izmjeriti, za razliku od „tvrdih činitelja“ poput cijene, vremena putovanja ili broja priključnih veza. Meki činitelji između ostalog uključuju ljubaznost osoblja, pružanje informacija, udobnost i sigurnost. Sve te činitelje svaka osoba doživljava na sebi osobit način.

USEmobility će ukloniti jaz

Da bismo temeljito razumjeli ponašanje putnika izrazitu pomoć pružila su nam suvremena i inovativna istraživanja.

Pokazalo se to da su istraživanja vezana uz izbor transportnog moda (vida transporta) prilično interdisciplinarna te da koriste teoretske modele i dinamiku sustava. Ti se modeli istraživanja primjenjuju u sociologiji kao i u istraživanjima društvenog i potrošačkog ponašanja u psihologiji i istraživanju tržišta. Naše analize pokazale su to da se u postojećim studijama, koje se bave izborom transportnog moda, ne nalaze analize tzv. „mekih činitelja“. Također nedostaju i istodobna istraživanja u raznim društvenim uvjetima (regijama). Postojeći jaz uklonit će USEmobility svojim istraživanjem koje uspoređuje ponašanje putnika u više europskih zemalja.

Nakon  utvrđivanja postojećih trendova u europskoj mobilnosti građana, radujemo se početku anketnog istraživanja u izabranim regijama. To će istraživanje pružiti nove cjelovite uvide u razumijevanje ponašanja putnika.

Predstavljanje projekta USEmobility u Hrvatskoj

Vrlo važan korak u projektu USEmobility, osim samih istraživanja, jest i obraćanje ciljanim skupinama. Diseminaciju projekta rade svi partneri u nekoliko europskih zemalja. U tom svjetlu Savez za željeznicu iz Hrvatske do sada je  projekt prezentirao u nekoliko navrata. Hrvatska nastoji razviti nove intermodalne sustave lokalnog javnog prijevoza putnika kojima će upravljati transportne uprave. Budući da intermodalni sustavi u Hrvatskoj još ne postoje, hrvatski partner pretpostavlja da će rezultati i smjernice koji će proizaći iz projekta USEmobility imati veliki utjecaj na izgradnju takvih sustava.

Stanje u javnom prijevozu u Hrvatskoj u zadnjih 20 godina bitno se pogoršalo. To je za posljedicu imalo dodatni pad broja putnika u javnom prijevozu te porast individualnog prijevoza, odnosno korištenja automobila. Radni paket 2 projekta USEmobility potvrdio je ovaj trend te je trendove u mobilnosti osim Hrvatske istražio i u još četiri europske zemlje.

Savez za željeznicu odlučan je u nastojanju da promjeni ovaj negativni trend svojim aktivnim sudjelovanjem u nekoliko projekata čiji je cilj poboljšanje javnog prijevoza u Republici Hrvatskoj. Jedan od tih projekata ima za cilj stvaranje prijevozne (transportne) uprave za cijelu sjevernu Hrvatsku koja će biti temelj uspostave integriranog javnog prijevoza putnika. Kao partner u projektu USEmobility Savez je uvjeren da će rezultati koji će proizaći iz njega uvelike pripomoći izgradnji integriranog javnog prijevoza putnika u tom dijelu Hrvatske. Savez se također nada da će uspješna implementacija intermodalnosti u sjevernoj Hrvatskoj uvelike pripomoći i u izgradnji integriranih sustava širom Hrvatske.

USEmobility se snažno oslanja na rezultate istraživanja koji će se anketiranjem dobiti u 10 europskih regija. Istraživanje u Hrvatskoj provest će se u Gradu Zagrebu, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Vrlo važan korak koji prethodi uspješnom anketiranju u Hrvatskoj jest informiranje o koristi koje projekt donosi ciljanim skupinama i široj javnosti. Tako se Savez potrudio da projekt javno predstavi u nekoliko navrata. Prezentacije su pripremljene u suradnji s voditeljem projekta, njemačkim Allianz pro Schiene (Savez za željeznicu) i s voditeljem diseminacije (informiranja) u projektu, mađarskom udrugom Hungarian Levegő Munkacsoport (Akcijska grupa za čisti zrak).

Prva prezentacija održana je na redovitoj godišnjoj skupštini Saveza za željeznicu i to 15. veljače 2011. Događaju su bili nazočni mnogi stručnjaci i donositelji odluka iz željezničkog sektora  te su tijekom 15-minutne prezentacije saznali najvažnije činjenice o projektu USEmobility.

Varaždinska županija organizirala je 22. veljače 2011. veliku konferenciju čiji je cilj bilo izvijestiti medije i širu javnost o pokretanju projekta uvođenja integriranog javnog prijevoza putnika na području Varaždinske i Međimurske županije. Tijekom skupa u 15-minutnoj prezentaciji također je predstavljen projekt USEmobility sa svim svojim mogućim pozitivnim učincima.

Prva prezentacija projekta USEmobility na nacionalnoj razini održana je 10. ožujka 2011. u hotelu "Porin" u Zagrebu. Konferencija je okupila oko 70 predstavnika lokalne samouprave, autobusnih prijevoznika, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te poduzeća u sklopu HŽ Holdinga, a imala je za cilj predstaviti koncept integriranog javnog putničkog prijevoza. Na konferenciji su predstavljeni mnogi aktualni i budući projekti, između ostalog u 10-minutnoj prezentaciji predstavljen je i USEmobility.

USEmobility je također prezentiran na dva info-dana o FP7 europskim projektima. Prvo predstavljanje bilo je 11. veljače u Varaždinskoj županiji, a drugo 18. ožujka u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta u Zagrebu.

Prometni stručnjaci, a i šira javnost projekt su ocijenili vrlo visokim ocjenama. Savez planira u još nekoliko navrata do kraja godine prezentirati projekt na nacionalnoj razini.

Ante Klečina

Uspješno započela istraživanja u projektu USEmobility

Nakon opsežnih priprema i probnih testiranja, tijekom lipnja 2011. uspješno na terenu otpočela istraživanja za projekt USEmobility. U šest europskih zemalja provode se ankete na reprezentativnom uzorku kroz koje se pokušavaju utvrditi mobilnost i promjene u načinu putovanja stanovništva.

Za istraživanja je izabrano 10 regija te se ankete provode isključivo kod korisnika izabranih prijevoznika ili transportnih sustava. Za svaku je regiju izabran adekvatan način istraživanja. Metode koje se upotrebljavaju pri istraživanju su jednostavne telefonske ankete (CATI) i ankete uživo na koje odgovaraju putnici koji putuju vlakom.

Glavni cilj kojim su se vodili tvorci projekta USEmobility bio je kako stvoriti istraživanje koje će donijeti potpuno nova saznanja o ponašanju putnika u javnom prijevozu, nešto potpuno novo i inovativno na polju znanstvenih transportnih istraživanja.

Intervjui koji se trenutno provode tek su prvi val istraživanja na terenu. Drugi val istraživanja provest će se krajem rujna 2011. Istraživanjem će ukupno biti obuhvaćeno oko 10.000 ispitanika, s time da će njih 4.000 odgovarati i na pitanja koja su specifična za prometnu situaciju u pojedinim regijama.

Präsentation von USEmobility in Kroatien

Neben den Umfragen ist ein weiterer wichtiger Schritt des Projektes USEmobility die Zielgruppenansprache. Die Aufgabe, das Projekt vorzustellen und bekannt zu machen, wird durch die jeweiligen Projektpartner in den europäischen Ländern wahrgenommen. So hat die Allianz pro Schiene Kroatien das Projekt bereits bei mehreren Gelegenheiten präsentiert. Kroatien entwickelt und baut regionale intermodale Transportsysteme auf. Diese sollen von öffentlichen Verkehrsunternehmen geleitet werden. Da Kroatien bis heute kein intermodales Transportsystem hat, verspricht sich der kroatische Partner von den Maßnahmen und Empfehlungen, die in USEmobility erarbeitet werden, einen großen Einfluss.

In Kroatien hat sich in den letzten Jahren das Angebot im öffentlichen Verkehr verschlechtert. Die Folge sind zurückgehende Fahrgastzahlen. Der Anteil der alleinigen Autonutzung ist dagegen gestiegen. USEmobility hat dies im Arbeitspaket 2, einer Untersuchung über die gegenwärtigen europäischen Mobilitäts-Trends in fünf europäischen Ländern einschließlich Kroatiens, dargestellt.
Durch verschiedene Projekte zur Verbesserung des Öffentlichen Verkehrs in Kroatien will die Allianz pro Schiene Kroatien diesen Trend aufhalten bzw. ändern. Eines dieser Projekte beabsichtigt, ein öffentliches Verkehrsunternehmen für das nördliche Kroatien aufzubauen sowie ein neues integriertes regionales Verkehrssystem dort zu etablieren. Als Projektpartner von USEmobility ist die Allianz Kroatien davon überzeugt, dass die von USEmobility erarbeiteten Maßnahmen und Empfehlungen eine große Hilfe beim Aufbau und der Einführung dieses Systems sein werden. Erfolgreiche Einführung von Intermodalität im nördlichen Kroatien würde die Umsetzung in der Fläche erleichtern.
Die USEmobility Maßnahmen und Empfehlungen basieren auf Befragungen, die in 10 europäischen Regionen durchgeführt werden. In Kroatien werden Umfragen in Zagreb sowie in den Verwaltungsbezirken von Varaždin und Međimurje im nördlichen Kroatien durchgeführt. Damit die Befragung erfolgreich ist, ist es wichtig, die Zielgruppen und die allgemeine Öffentlichkeit das Projekt USEmobility, seine Vorteile und Nutzen zu informieren. Deshalb hat die Allianz pro Schiene Kroatien das Projekt bereits bei verschiedenen Gelegenheiten vorgestellt. Die Präsentationen wurden in Zusammenarbeit mit der deutschen Allianz pro Schiene, dem Projektleiter von USEmobility, und dem Verantwortlichen des Arbeitspaketes „Verbreitung der Ergebnisse“, der ungarischen Clean Air Action Group, erarbeitet.
USEmobility wurde zuerst bei der 2. Hauptversammlung der Allianz pro Schiene Kroatien am 15. Februar 2011 in Zagreb vorgestellt. Viele Fachleute und Entscheidungsträger der Bahnbranche wurden dort über die wichtigsten Fakten von USEmobility in einer 15-minütigen Präsentation informiert.
Weiterhin wurde das Projekt am 22. Februar 2011 auf einer großen Konferenz in Varaždin vorgestellt. Auf dieser Konferenz wurden Bewohner und lokale Entscheidungsträger von Varaždin und Međimurje über den Start des Vorhabens, ein neues intermodales Transportsystem zu etablieren, informiert. Dabei wurden in einer 15 minütigen Präsentation Fakten sowie Vorteile und Nutzen von USEmobility vorgestellt. Der stellvertretende Präfekt Varaždins, Milan Pavleković, leitete die Konferenz. Die lokale Presse war vertreten.
USEmobility wurde auch durch einen Vortrag auf einer Konferenz am 10. März 2011 in Zagreb bekannt gemacht. Die Konferenz, die das Konzept des intermodalen Transportsystems in Kroatien vorstellte, brachte über 70 Vertreter von lokalen Gemeinden, Busfuhrunternehmen sowie Vertreter des kroatischen Verkehrsministeriums und der Kroatischen Eisenbahnen zusammen.
USEmobility wurde ebenso auf zwei Veranstaltungen zum 7. Forschungsprogramm der EU in Kroatien vorgestellt: am 11. Februar in Varaždin und am 18. März 2011 im kroatischen Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Sport in Zagreb.
Bisher hat das Projekt einige sehr gute Reaktionen seitens der Experten und der breiten Öffentlichkeit erhalten. Die Allianz wird das Projekt auf nationaler Ebene bei mehreren Anlässen bis Ende 2011 weiterhin vorstellen.
 

USEmobility-Umfrage erfolgreich gestartet

Nach intensiver Vorbereitung und Vorabtests konnte die USEmobility-Umfrage im Juni 2011 starten. In sechs europäischen Ländern wird ein repräsentativer Anteil der Bevölkerung über Mobilität und Änderungen des eigenen Mobilitätsverhaltens befragt. Dieser Teil der Umfrage erfolgt online in Kooperation mit etablierten Online-Panels. Die ersten Ergebnisse werden bald veröffentlicht.
Für den zweiten Teil der Umfrage wurden 10 Regionen ausgewählt, in denen die Fahrgäste ausgewählter Verkehrssysteme /Verkehrsunternehmen interviewt wurden. Für jede Region wurden die Interviewfragen speziell entwickelt und angepasst. Die Umfragen erfolgen per Telefon (CATI) oder vor Ort. Die Umfrageergebnisse geben Einsichten in erfolgreiche Verkehrssysteme.

Die USEmobility-Umfrage wurde mit der Absicht entwickelt, sozioökonomische und soziodemografische Aspekte bei der Verkehrsmittelwahl zu untersuchen. Etwas Neues, Innovatives sollte auf dem Sektor wissenschaftlicher Umfragen im Verkehrswesen kreiert werden. Die bisherigen Zwischenergebnisse sind vielversprechend. Die Befragten gehen auf die Umfrage ein und liefern wertvolle sowie zuverlässige Daten.
Zurzeit wird die erste Welle der Umfrage durchgeführt. Die Interviews der zweiten Welle werden voraussichtlich im September 2011 abgeschlossen sein. Insgesamt werden 10.000 Interviews geführt, davon allein 4.000 fallspezifische Interviews.

De USEmobility enquête is met succes gestart

Na een uitvoerige voorbereiding en proefafnames, is begonnen in juni om de enquête van USEmobility op het terrein af te nemen. In zes Europese landen wordt aan een representatief deel van de bevolking vragen gesteld over hun mobiliteit en veranderingen in de middelen waarmee ze zich verplaatsen. De interviews voor dit deel van de enquête worden afgenomen in samenwerking met gekende online-panels. De resultaten zullen binnenkort verschijnen.

Voor het tweede deel van de enquête zijn er 10 casestudies gekozen en interviews worden enkel afgenomen met de gebruikers specifiek aan de casestudie. Voor iedere casestudie is er een specifieke enquête ontwikkeld. De methodes die we gebruiken voor deze specifieke enquêtes varieren van simpele telfoon interviews (CATI) tot persoonlijke interviews met reizigers op de trein. De resultaten van dit deel van de enquête, geven ons een direct zicht op de transportsystemen en hun succesfactoren.

De bedoeling bij het ontwikkelen van de USEmobility enquête was dat we nieuwe inzichten kunnen verwerven over sociaal gedrag met betrekking tot mobiliteit. Het was eveneens de bedoeling om iets nieuws en innovatief te creëren op het domein van wetenschappelijke enquêtes rond mobiliteit. De tussentijdse resultaten zijn veelbelovend. De mensen die deelnemen laten zich meeslepen in de enquête en ze reiken ons veel betrouwbare informatie aan.

De huidige interviews is de eerste ronde van de enquête, de tweede ronde komt er in september 2011. Alles samen worden er 10.000 interviews afgenomen waaronder 4.000 specifiek over de casestudies.

Trends in mobiliteit in Europa

Als we naar de ontwikkelingen kijken in landen als Oostenrijk, België, Kroatië, Duitsland, Hongarije en Nederland, kunnen we zien dat intensief gebruik van de auto op de terugweg is, althans in sommige landen. Decennialang was het tegenovergestelde waar. Stedelijke gebieden zijn het front van de actie

Onze analyses toonden aan dat mensen meer en meer het openbaar vervoer gebruikten, zeker in de laatste jaren. Zeker in België gebruiken ze veel meer bussen, trams en metro’s. Daar tegenover blijft het privaat autogebruik in Kroatië en Hongarije stijgen. In alle landen was het duidelijk dat het gebruik van het openbaar vervoer veel intensiever is in stedelijke gebieden dan het nationaal gemiddelde. Bovendien was het vlug duidelijk dat beleidsmaatregelen ten voordele van het openbaar vervoer veel concreter en gerichter zijn op stedelijk niveau dan op nationaal niveau. Ieder land heeft natuurlijk een mix van maatregelen op nationaal en gemeentelijk niveau. Om deze redenen zijn negen van de tien geselecteerde regio’s metropolen of rond stedelijke gebieden gelegen. Alle geselecteerde regio’s hebben regionale spoorlijnen als basis van het transportsysteem en geven blijk van een stijgend aantal reizigers.

Verbeteringen moeten kosten-efficiënt zijn

Onze studie toonde ook aan dat de vraag naar openbaar vervoer vlugger steeg dan het aanbod. Dit betekent natuurlijk dat het mobiliteitsbeleid voor enkele serieuze uitdagingen staat en dit zeker op het regionaal en stedelijk niveau. Steden zullen hun openbaar vervoer moeten uitbreiden alhoewel sommige steden wegens de algemene economische en financiële problemen, hier absoluut de investeringsmiddelen niet voor hebben. In het klimaat van deze financiële crisis, heeft het stedelijk beleid twee opties : de investeringen in het openbaar vervoer terugdringen of inzetten op meer kosten-efficiënte investeringen die toch een aanzienlijke verbetering van het openbaar vervoer inhouden. Onze analyse leert ons dat in vele gevallen deze tweede keuze de voorkeur genoot zoals de ‘best practices’ lijst toont : maatregelen zoals tariefintegratie, dienstverlening en informatievoorziening voor de reizigers zijn enkele voorbeelden van effectieve maar ook kosten efficiënte maatregelen.

‘Soft factors’ staan in het middelpunt bij USEmobility

Om uit te vissen welke maatregelen en investeringen effectief een effect hebben op de vervoerskeuze van de mensen, is het uitermate belangrijk om de redenering achter een keuze voor een transportmiddel te achterhalen. USEmobility legt specifiek een focus op deze zachte factoren, ‘soft factors’. Zachte factoren zijn voor ons in tegenstelling tot harde factoren niet rationeel berekenbaar zoals prijs, reistijd of aantal verbindingen. Zachte factoren zijn bijvoorbeeld de vriendelijkheid van het personeel, informatieverstrekking, comfort en veiligheid. Al deze factoren worden door ieder individu anders gepercipieerd.

USEmobility zal een leemte opvullen !

Om een goed inzicht te verkrijgen in het gedrag van passagiers was een hoogstaand onderzoek over mobiliteitsgedrag natuurlijk zeer zinvol. Het toonde aan onderzoek over de transportkeuze  interdisciplinair is en dat theoretische systeemdynamica modellen gehanteerd kunnen worden. Deze vinden hun oorsprong in sociologie en studies van sociaal en consumentengedrag worden eveneens gehanteerd in psychologie en marketing onderzoek. Onze analyses toonden aan dat in de studies over transportkeuze tot nu toe, er nog geen gebruik werd gemaakt van enquêtes over de zachte factoren. Ook cross-sectorale analyses ontbreken tot nu toe in de uitgevoerde studies. USEmobility zal deze leemte opvullen met een internationaal vergelijkbare, grootschalige enquête op Europees niveau. Na de trends in de Europese mobiliteit te hebben geïdentificeerd, kijken we vooruit naar het marktonderzoek te voeren in de geselecteerde regio’s aangezien de enquête ons nieuwe inzichten zal verschaffen bij het doorgronden van mobiliteitsgedrag.  

Presentatie van USEmobility in Kroatië

Naast de enquête is het communiceren met de doelgroep waarschijnlijk het belangrijkste element in USEmobility. Disseminatie rond het project wordt door alle partners in verschillende Europese landen uitgevoerd. De Kroatische partner, PRO-Rail Alliance heeft het project tot nu toe al op verschillende gelegenheden gepresenteerd. Kroatië is hard aan het werken om nieuwe regionale multimodale transportsystemen aan het ontwikkelen die zullen beheerd worden door de publieke mobiliteitsdiensten. Aangezien Kroatië nog weinig ervaring heeft met multimodale systemen is de Kroatische partner ervan overtuigd dat de resultaten en bevindingen van USEmobility een belangrijke invloed kunnen uitoefenen.

Het Kroatisch openbaar vervoer is erop achteruit gegaan in de laatste 20 jaar. Dit heeft als gevolg gehad dat het aantal reizigers is gedaald en dat het individueel transport (met de wagen) is gestegen. USEmobility heeft dit al allemaal onderzocht aan de hand van werk pakket 2 dat met succes Europese mobiliteitstrends heeft gedefinieerd, met inbegrip van specifieke trends in Kroatië.
Pro-Rail Alliance Kroatië, is zeer gedreven om deze achteruitgang tegen te houden en is bij vele projecten betrokken die het openbaar vervoer in Kroatië willen verbeteren. Een van die projecten is het opzetten van een openbare vervoersautoriteit en een geïntegreerd vervoerssysteem in het noorden van Kroatië. Als een volwaardige partner in USEmobility, De Alliance is ervan overtuigd dat de implementatie van een geïntegreerd systeeem in Noord-Kroatië een positief effect zal ressorteren voor gans het land.
USEmobility vindt zijn fundament in de enquête die in 10 Europese regio’s uitgevoerd wordt. In Kroatië zal deze enquête uitgevoerd worden in Zagreb en in de districten the Varaždin en Međimurje. Een belangrijke stap om tot een goede enquête te komen in Kroatië is het goed informeren van het doelpubliek en hen aan te tonen dat USEmobility een positief effect zal creëren. De Alliance neemt dan ook elke opporuniteit ten baat om het project te presenteren. De presentaties werden voorbereid als onderdeel van de uitstekende samenwerking met de project leider, het Duitse Allianz Pro Schiene en de trekker van het informatieve werkpakket, het Hongaarse Clean Air Action Group.
De eerste voorstelling was in Zagreb op de tweede algemene vergadering van Pro-Rail Alliance op 15 februari 2011. Vele experts en politieke mandatarissen uit de spoorwegsector zijn zo op de hoogte gesteld van de belangrijkste aspecten van het project.
Op 22 februari is het project ook gepresenteerd op een grote conferentie in het Varaždin district. Het doel van de conferentie was om de beleidsmensen en het algemene publiek in de districten Varaždin en Međimurje te informeren over de start van het project dat dat nieuwe multimodale openbare vervoerssystemen zal invoeren in het noorden van Kroatië. Een onderdeel was eveneens een 15 minuten durende presentatie van USEmobility en de mogelijke positieve invloed die USEmobility zal uitoefenen op het invoeren van mulitmodaal passagiersvervoer. De voorzitter van de conferentie wa de Deputy Prefect van Varaždin district, Milan Pavleković. Het congres kreeg veel aandacht in de lokale pers.
In het hotel “Porin” in Zagreb was er de eerste nationale presentatie van USEmobility op de 10de maart. Die conferentie bracht 70 lokale beleidsmensen, vervoersoperatoren, mensen van het Ministerie van Transport en afgevaardigden van de spoorwegholding in Kroatië samen. Het belangrijkste doel was het presenteren van het multimodaal passagiersvervoersconcept dat onder leiding zal staan van de openbare vervoersautoriteiten. Naast de presentaties die over lopende en komende projecten handelden, werd USEmobility ook in 10 minuten gepresenteerd.
USEmobility werd ook gepresenteerd op de twee FP7 info dagen in Kroatië. De eerste was op 11 februari in Varaždin en de tweede was op 18 maart in het Ministerie van Wetenschap, Educatie en Sport in Zagreb.
Tot nu toe heeft het project goede reacties uitgelokt van zowel experts als gewone burgers. De Pro-Rail Alliance zal blijven werken in 2011 om het project voor te stellen op nationaal niveau bij verschillende gelegenheden.

Mobilitási trendek Európában

Ha vetünk egy pillantást néhány európai ország (Ausztria, Belgium, Horvátország, Németország, Magyarország és Hollandia) fejlődésére, akkor láthatjuk, hogy a több évtizedes vizsgálatok szerint már nem olyan hangsúlyos az autóhasználat. Az utóbbi években Nyugat-Európában növekszik a tömegközlekedést használók aránya.

Különösen Belgiumban nőtt meg az utasforgalom a városi buszokon, villamosokon és a metrón. Ezzel szemben például Magyarországon még mindig növekszik azok száma, akik autóval járnak munkába. Ugyanakkor általánosan megállapítható, hogy a USEmobility projektben résztvevő mind az öt országban a városi, elővárosi közlekedésben résztvevő emberek növekvő arányban használják a tömegközlekedési eszközöket.

Vizsgálatunk azt is kimutatta, hogy a tömegközlekedés iránti igény minden országban gyorsabban növekszik, mint az elérhető szolgáltatások mennyisége és minősége. E szerint a közlekedési alapelvek megállapítása nehézségekbe ütközik, különösen regionális és helyi szinten. A megnövekedett igény miatt a városoknak még akkor is fejleszteniük kell a tömegközlekedési hálózatukat, ha esetleg nincs meg rá a fedezetük. A gazdasági hátrányok kiküszöbölésére azt a lehetőséget látjuk, hogy nem a drága, infrastrukturális beruházásokra kell támogatást nyújtani, hanem speciális költség-hatékony megoldásokat kell keresni a tömegközlekedés fejlesztésére.
Ezért a USEmobility az ún. „könnyű tényezők”-re koncentrál, amely komolyabb tőke nélkül fejleszthetőek. A könnyű tényezők az utasok elvárásait méri és tárja majd a szolgáltatók elé, mint például: az alkalmazottak kedvessége, az információ biztosítása, kényelem és biztonság.
Annak érdekében, hogy megértsük az emberek miért térnek át a saját autóhasználatról tömegközlekedésre szociológiai, pszichológiai és marketing kutatásokat is kell végeznünk.

Az összegyűjtött tanulmányok vizsgálatakor megállapítottuk, hogy az emberek utazási szokásairól szóló tanulmányok közül egyik sem foglalkozik a könnyű tényezőkkel. Továbbá a keresztmetszeti elemzések is hiányoznak. A USEmobility ezt az űrt fogja kitölteni egy összehasonlítható közvélemény-kutatással és eredményeinek elemzésével.
Az általunk vizsgálni kívánt tíz régiót úgy választottuk ki, hogy nagyvárosi területek mellett helyezkedjenek el. Mindegyik kiválasztott régió főközlekedését a vasút képezi, és fontos kritérium volt, hogy a vasútvonalakon az utasok száma erős növekedést mutasson az elmúlt években.
Miután megismerjük az európai közlekedési trendeket, utána egy piackutatást végzünk a kiválasztott régiókban.

Pages