Resources

A USEmobility horvátországi bemutatkozása

Az elmúlt 20 évben a horvátországi tömegközlekedési rendszer jelentősen leromlott. Ez azt eredményezte, hogy a tömegközlekedést használók száma lecsökkent, míg az egyéni közlekedést (pl. gépkocsit) használók száma nőtt. A USEmobility projekt horvátországi partnerszervezete a Pro-Rail Alliance Croatia szeretné megváltoztatni ezt a trendet. Az egyik céljuk, hogy Észak-Horvátországban létrehozzanak egy közlekedési hatóságot és egy ma még nem létező integrált tömegközlekedési rendszert, amely majd mintát adhat egy országos intermodális modell kialakításához. A USEmobility projekt kutatási eredményei nagyban hozzájárulhatnak a céljaik eléréséhez.

A USEmobility projekt részeként Horvátországban három megyében (Zagreb,  Varaždin és Međimurje) folynak a kérdőíves kutatások a lakosok közlekedési szokásairól. Ahhoz, hogy a kérdőívezés sikeres legyen, meg kell ismertetni a projekt céljait a célcsoportjainkkal. Ezért a Pro-Rail Alliance munkatársai több alkalommal tartottak bemutatókat a projektről. Az első bemutató 2011. február 15-én Zágrábban volt a Pro-Rail Alliance éves találkozóján. A 15 perces beszámoló során tájékoztattuk szövetségünk tagjait és döntéshozóit a projekt lényegéről. Február 22-én egy nagyobb konferencián vettünk részt  Varaždinban. A konferencia célja az volt, hogy Varaždin és Međimurje megyékben tájékoztassuk a lakosságot és a hatóságokat arról, hogy Horvátországban szeretnénk bevezetni egy intermodális közlekedési rendszert, és 15 perces beszámolót tartottunk a USEmobility projektről is. A konferencia elnöke Milan Pavleković, a Varaždin megyei helyettes prefektusa volt. A konferenciát a helyi média is közvetítette. A USEmobility első nyilvános bemutatója 2010. március 10-én a zágrábi Porin hotelben volt egy konferencia keretében.  A 70 résztvevő közt voltak a helyi hatóságok, a helyi busztársaságok, a Közlekedési Minisztérium és a Horvát Vasúttársaság képviselői. Célunk az volt, hogy bemutassuk az intermodális közlekedésről szóló koncepciót, melyet a Közlekedési Vállalatok fognak majd irányítani a jövőben. A USEmobility projektet bemutattuk továbbá az FP7 információs napjain is Horvátországban. Az első február 11-én volt Varaždin megyében, a második 2011. március 18-án a horvátországi Tudományos Minisztérium Oktatási és Sport Osztályán Zágrábban. A 2011 év végéig futó projekt nagyon sok pozitív visszajelzést kapott mind a szakemberek, mind a közvélemény részéről Horvátországban.

Ante Klečina Pro-Rail Alliance Croatia  

Elkezdődött az öt országra kiterjedő közvélemény-kutatás

Széleskörű előkészítés után júniusban megkezdődött a USEmobility projekt egyik fő eleme a hat európai országra kiterjedő közvélemény-kutatása. A vizsgált európai régiókban reprezentatív mintát gyűjtünk a lakosság mobilitásáról és a közlekedési szokásaikban bekövetkezett változásokról. A közvélemény-kutatása főként online lekérdezéssel zajlik, de Magyarországon és Horvátországban kérdezőbiztosok is dolgoznak az egyes területeken. Kutatásunk második részében 10 esetet választunk ki, és személyes-, vagy telefoninterjúk során pontosítjuk a kutatás eredményeit, azaz megtudhatjuk, az adott közlekedési rendszer, például vasútvonal mitől lett népszerűbb. A USEmobility felmérésének célja, hogy valami „újat” és „innovatívat” fejlesszen ki a társadalom mobilitása szempontjából a közlekedéstudomány területén. A középtávú eredmények bíztatóak. A válaszadók értik a kérdőíveket és megbízható adatokat szolgáltatnak. Eddig 10.000 interjú készült el, melyekből 4.000 eset-specifikus. Az eddig lefolytatott interjúk a kutatás első hullámába tartoznak. A második hullámot 2011 szeptemberében fogjuk elkezdeni.  

Pages